1

Chagala Hotels
23, Baisheshek str.,
020000 Almaty